fbpx
071 - 234 00 70 | Onderdeel van Totaal Transparant info@pensioennu.nl

Er verandert flink wat in 2021 als het gaat om de belastingheffing op uw vermogen. Het heffingsvrij vermogen wordt verhoogd. Hierdoor betalen bijna 1 miljoen spaarders en kleine beleggers ten opzichte van 2020 geen box 3-belasting meer. Anderen betalen minder belasting in box. 3. Maar let op, dit voordeel geldt niet voor iedereen…

Bij vermogen moet je denken aan alle op geld waardeerbare bezittingen in privé. De enige uitzondering is de eigen woning.

Nog steeds wordt er uitgegaan van een fictief rendement, maar de uitwerking hiervan is aangepast. Hieronder een voorbeeld van een belastbaar vermogen van € 100.000,-. Een duidelijk voordeel, zou je zeggen. Toch betaal je niet altijd minder belasting in box 3. Wij leggen uit hoe dit komt.

Ben je alleenstaand of heb je een partner?

De vrijstelling in 2021 bedraagt € 50.000,- per partner en cumuleert in geval van partnerschap tot € 100.000,-. Alleenstaanden hebben dus € 50.000,- vrijstelling.

Tot een vermogen van € 50.000,- (of € 100.000,- bij fiscale partners) is er dus geen vuiltje aan de lucht. Hiermee kan het gros van de mensen vermogen opbouwen zonder te worden belast of ze betalen (flink) minder belasting.

Waarvoor gebruik je het geld in Box 3?

Geld in box 3 wordt steeds belangrijker als pensioenvoorziening en als aflossingsvoorziening voor de hypotheek. Dan krijgen steeds meer mensen toch te maken met de regels van het belaste fictieve resultaat.

Daarom hieronder nog een tabel maar nu met een vermogen van € 250.000,- Ook nu weer als uitgangspunt de maximale vrijstelling van partners.

Opvallende zaken

Opvallend is dus dat de belastingdruk tot € 250.000,- nauwelijks afwijkt van de belastingdruk in 2020.

Bij bedragen boven de € 250.000,- pakt het anders uit. De belastingdruk neemt dan toe t.o.v. 2020.

Hieronder daarom nog een voorbeeld van een box 3 vermogen van € 1000.000,-

Wat betekent de nieuwe regeling voor u?

Het bedrag dat er in dit geval méér moet worden betaald in 2021 is € 1.014,-

Er kan nog gespeeld worden met het splitsen van vermogen en toedelen van vermogen aan de fiscale partner.

De veranderingen komen niet alleen voort uit de veranderde vrijstellingen. Het vermogen wordt fictief verdeeld in spaargeld en beleggingsgeld, waarbij er over de beleggingen meer betaald moet worden. Dit is verwarrend omdat het nooit aansluit op de werkelijke situatie.

Nederlanders sparen nog steeds massaal op een bankrekening waar inmiddels geen rente meer op vergoed wordt en beleggingen kunnen in het ene jaar veel meer opleveren dan in het andere jaar (of negatief zijn).

Beleggen in (eventueel duurzame) indexfondsen met een lage kostenstructuur kan een oplossing zijn voor dit aansluitingsprobleem.

PensioenNu kan u zowel helpen met het inzichtelijk maken van de belasting in uw geval als u een vrijblijvend voorstel doen van een alternatief voor uw spaargeld. Benieuwd of u minder belasting hoeft te gaan betalen in box 3? Neem vrijblijvend contact met ons op, dan heeft u hierop direct een antwoord.