fbpx
071 - 234 00 70 | Onderdeel van Totaal Transparant info@pensioennu.nl

Het nieuwe pensioenakkoord maakt integraal financieel advies een noodzaak. Dit heeft grote gevolgen voor heel veel mensen. Pensioencommunicatie is nu belangrijker dan ooit. Hoe is de pensioencommunicatie bij jouw bedrijf geregeld?

Pensioen is nooit een zekerheid geweest. Al zien veel mensen dat nu pas in. De fictie van het zekere pensioen was zo rustgevend dat we massaal in dat idee bleven hangen. Veel te lang, blijkt nu. Een hele generatie zal nu te laat beginnen aan het aanvullen van de gaten die nu zichtbaar worden. Het is een beetje als het klimaatprobleem, blijf de problemen zo lang mogelijk ontkennen, dan zie je ze pas als het te laat is.

De realiteit is dat het al tientallen jaren geleden duidelijk was dat de pensioenfictie niet houdbaar is. De bevolkingsopbouw of beter de bevolkingsafbouw die zich inzette na de babyboom, gaf een perfecte blauwdruk van het toekomstige probleem. Daar was geen rente en kapitaalopbouw tegen opgewassen. De huidige pensioencrisis was voorspeld. De lage rente werkt hierbij nu hoogstens als een hefboom.

In al die ontkenningsjaren werd er ook door een paar roependen in de woestijn aangegeven dat de pensioencommunicatie het probleem nog versterkte. Dat probleem was dat er alleen op papier werd gecommuniceerd. Alle UPO’s en 123 pensioen overzichten ten spijt werd er nooit écht gecommuniceerd. Want wat is nou iemand zijn of haar pensioen? Dat is toch niet het bedrag van de AOW en het opgebouwde (en dus onzekere) pensioen? 

Nee, natuurlijk niet.

Pensioen is voor iemand de hoeveelheid geld die nodig is om door te kunnen leven na de werkzame periode en dat bedrag is onbekend als er een pensioenoverzicht de brievenbus (of de mailbox) binnenrolt. Je moet kijken naar incidentele en structurele lasten, naar privé vermogen, de gevolgen van een scheiding, de waarde van het huis, de schulden niet te vergeten, en wat dacht je van het inkomen van de partner, de AOW datum van de partner, of van een voorspelbare erfenis?

Er zijn heel veel pensioengerechtigden die veel meer inkomen hebben dan zij nu nodig hebben en er zijn nog veel meer toekomstig gepensioneerden die juist tekort zullen komen. Het probleem is dat zij het zelf vaak niet weten.

Waarom?

Omdat er nooit goed gecommuniceerd is wat de pensioensituatie nou precies betekent. Men denkt dat het allemaal wel goedkomt als je maar in een goed pensioenfonds zit, dat sentiment leeft zelfs nu nog.

Goed, die pensioenfictie is dus doorgeprikt. En nu? Als er nu eens zou worden geïnvesteerd in echte communicatie (zegt de roepende in de woestijn)? Dat kan niet? Waarom niet? Te moeilijk?

Het is tegenwoordig makkelijk om data uit allerlei bronnen te trekken om voor ieder individu in een paar minuten een overzicht te maken welke het echte pensioenplaatje inzichtelijk maakt. Dan heb je nog een half uur nodig om samen met een financieel adviseur te kijken naar de haalbaarheid van de gewenste pensioensituatie en misschien nog een half uur om een plan uit te werken.

Wij geloven dat het noodzaak is om daar in te investeren. Iedere werknemer zou zo’n plan moeten krijgen. Het nog langer uitstellen van het werkelijk inzichtelijk maken van het pensioenprobleem zal ver rijkende maatschappelijke gevolgen hebben.

Het tijdig informeren en schetsen van het meest waarschijnlijke toekomstscenario is een plicht van de werkgever, het pensioenfonds, de verzekeraar en van de overheid. Het met slechts papieren tijgers proberen om het pensioenprobleem van tafel te vegen moet afgelopen zijn. Echte communicatie is noodzakelijker dan het ooit is geweest.

Is er bij jouw bedrijf al goede pensioencommunicatie geregeld? Bel of mail ons voor een passend en kosteloos advies.